Upamiętnienie 74 rocznicy walk 1 Armii WP pod Dęblinem i Puławami

W dniu 29 lipca 2018 roku w Zajezierzu  gm. Sieciechów pod pomnikiem kpr. Michała Okurzałego odbyła się uroczystość zorganizowana wspólnie przez Związek Żołnierzy WP koło Nr 17 oraz Urząd Gminy Sieciechów, mająca na celu upamiętnienie 74 rocznicy walk 1 Armii WP pod Dęblinem i Puławami oraz uczczenie pamięci 1367 żołnierzy poległych i zaginionych podczas forsowania Wisły.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Państwowego, a następnie Wójt Gminy Sieciechów płk pil. Zbigniew Czerski powitał przybyłych gości.

Ppłk dr Janusz Zajdzik przedstawił rys historyczny działań wojennych na tym terenie w 1944 r. Następnie odbyło się wręczenie odznaczeń osobom zasłużonym w szerzeniu wiedzy historycznej i postaw patriotycznych.  Pan Mieczysław Grobel został odznaczony przez Związek Weteranów i Rezerwistów WP, Pan Ryszard Mikulski przez Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych. Po wręczeniu odznaczeń zgromadzeniu wysłuchali pieśni patriotyczno – wojskowych w wykonaniu chóru z Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie.

W uroczystościach wzięły udział liczne poczty sztandarowe, przedstawiciele władz związkowych i samorządowych z Ryk, Kozienic oraz Dęblina wraz z panią Burmistrz mgr Beatą Siedlecką oraz Związki Kombatantów i Rezerwistów z wielu miast, jak również grupa rekonstrukcyjna. Przybyłe delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem kpr Michała Okurzałego.

Dzięki wspaniałej organizacji Wójta Gminy Sieciechów płk pil. Zbigniewa Czerskiego i pracowników Gminy,  kombatanci oraz  goście mogli dalej kontynuować spotkanie w miłej atmosferze przy grochówce i kiełbasce z grilla.

Podziękowania złożono również na  ręce pana płk Andrzeja Łuczyńskiego dzięki którego zaangażowaniu, pamięć o poległych żołnierzach w czasie walk oraz bohaterskiej śmierci kpr. Michała Okurzałego jest na trwałe wpisana w świadomość społeczeństwa dęblińskiego.