spotkanie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 08.05.2018

W dniu 8 maja 2018 na terenie ogródków działkowych WZInż. odbyło się spotkanie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w celu uczczenia 73 rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Miasta Dęblin Pani mgr Beata Siedlecka wraz z zastępcą inż Beatą Amarowicz, weterani walk, którzy mieli wypisane na swoich sztandarach „Bóg, Honor, Ojczyzna”: Pan płk. Edward Idzikowski (93 l.), Pan Jan Gąbczyk (95 l. ) oraz członek Zarządu Głównego ZŻWP Pan ppłk dr Janusz Zajdzik.
Za wybitne zasługi dla Niepodległości Ojczyzny oraz działalność na rzecz środowisk kombatanckich niżej wymienieni zostali odznaczeni:
1. Krzyżem Komandorskim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego :
– Pieprzowski Marian
– Wydornik Tadeusz
– Rochowiak Feliks
– Błażejczyk Mirosław;
2. Krzyżem za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej:
– Zalewski Roman;
3. Honorowym Krzyżem Związku Inwalidów Wojennych :
– Ziółkowski Krzysztof
– Zamojski Ignacy;
4. Kołobrzeskim Krzyżem Komandorskim:
– Czernienko Janusz
– Kuźma Krzysztof
– Błażejczyk Mirosław
– Skalski Ryszard
– Pieprzowski Marian;
5. Krzyżem Czynu Frontowego:
– Gąbczyk Jan;
6. Krzyżem Brązowym za Zasługi dla Związku Weteranów WP:
– Czernienko Janusz
– Buczak Ireneusz
– Skalski Ryszard
– Dudek Mirosław
– Pieprzowski Marian
– Zamojski Ignacy
– Mikulski Edward
– Smaga Szymon
– Kuźma Konrad;
7. Krzyżem Srebrnym za Zasługi dla Zasługi dla Związku Weteranów WP:
– Warchoł Zbigniew
– Mikulski Ryszard
– Zajdzik Janusz
– Ziółkowski Krzysztof
– Kaliszczuk Krzysztof
– Smaga Szymon
– Kuźma Konrad;
8. Krzyżem Złotym za Zasługi dla Zasługi dla Związku Weteranów WP:
– Ecik Marian
– Kuźma Krzysztof
– Zalewski Romuald.
Spotkanie przy ognisku przebiegało w bardzo miłej atmosferze, Kombatanci dzielili się swoimi wspomnieniami z okresu II Wojny Światowej.