Notatka z zebrania 06.03.2018

W dniu 06.03.2018 roku odbyło się zebranie naszego koła, które otworzył Prezes Mirosław Błażejczyk. Głównym motywem zebrania była dyskusja na temat tz. „ustawy degradacyjnej”, którą omówił kolega Zajdzik. Wykazał jakie tragiczne skutki może nieść dla nas i naszych rodzin. Wszyscy członkowie naszego koła bardzo negatywnie ocenili sposób procedowania oraz treść tej ustawy. Prezes Mirosław Błażejczyk wydał „karty prawne członka związku” uprawniające do zniżki usług prawnych w jednej z warszawskich kancelarii prawnych. Koledzy, którzy chcieliby skorzystać z takiej zniżki, karty mogą odebrać osobiście u prezesa koła. Przyjemną częścią zebrania było odznaczenie kolegi Ryszarda Mikulskiego Krzyżem 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych, którego dokonał członek ZŻWP ppłk dr Janusz Zajdzik.