Wszystkie wpisy, których autorem jest K.K.

OBCHODY 228. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA W DĘBLINIE.

Członkowie naszego Koła w dniu 3.05.2019 roku wzięli udział w Obchodach 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Dęblinie. Uroczystości rozpoczęła uroczysta Msza Święta, po której nastąpił przemarsz pod Pomnik Niepodległości. Po wysłuchaniu okolicznościowych przemówień Burmistrz Miasta Dęblin Pani Beaty SIEDLECKIEJ oraz Senatora RP Pana Stanisława GOGACZA zgromadzone delegacje złożyły wiązanki kwiatów oraz wieńce na płycie Pomnika Niepodległości przed Urzędem Miasta. Następnie odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, którą poprowadził Przewodniczący Rady Miasta Pan Maciej KRYGROWSKI. Odczytano Akt Nadania Honorowego Obywatela Miasta Dęblin dla ppłk. pil. obsł Jana HRYNIEWICZA. W dalszej części sesji Pani Burmistrz i Prezes Koła ZŻWP w Dęblinie odznaczyli Gwiazdą Pamięci „Polska Niepodległa 1918” członków naszego Koła:

  • ppłk w st. spocz. Ryszarda SKALSKIEGO,
  • mjr w st. spocz. Janusza CZERNIENKĘ
  • st.chor.szt. w st. spocz. Mariana PIEPRZOWSKIEGO
  • st.chor.szt. w st. spocz. Ryszarda MIKULSKIEGO
  • mł.chor. w st. spocz. Krzysztofa KUŹMĘ

Odznaczonym Kolegom serdecznie gratulujemy!

 

Zdjęcia pochodzą z portalu www.deblin.pl

Uroczyste spotkanie w związku z 74 rocznicą zakończenia II Wojny Światowej

W dniu 8.05.2019 roku odbyło się spotkanie członków naszego Koła w związku z uczczeniem 74 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.

Delegacja w składzie: Członek Zarządu Głównego ZŻWP ppłk dr Janusz ZAJDZIK, Prezes Koła ZŻWP w Dęblinie st.chor.szt w st.spocz. Mirosław BŁAŻEJCZYK oraz Sekretarz Koła ZŻWP w Dęblinie st.chor.szt. w st.spocz. Marian PIEPRZOWSKI złożyli wieniec na płycie pomnika „Bohaterom Poległym w Walce z hitlerowskim najeźdźcą o Przyczółek Dębliński w lipcu 1944 r.”

Na nasze spotkanie przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Dęblin Pani mgr Beata SIEDLECKA, Zastępca Burmistrza Pani inż. Beata AMAROWICZ z mężem oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Dęblin Pan Mieczysław GROBEL.

Pani Burmistrz oraz Prezes Koła ZŻWP w Dęblinie wręczyli,przyznane przez Zarząd Główny Związku  Kombatantów RP i BWP, jubileuszowe odznaki kombatanckie „Polska Niepodległa 1918-2018 niżej wymienionym Kolegom:

  • ppłk w st. spocz. Ryszardowi SKALSKIEMU,
  • mjr w st. spocz. Januszowi CZERNIENCE
  • st.chor.szt. w st. spocz. Marianowi PIEPRZOWSKIEMU
  • st.chor.szt. w st. spocz.Ryszardowi MIKULSKIEMU
  • mł.chor. w st. spocz. Krzysztofowi KUŹMIE

Na zakończenie, w miłej atmosferze uczestnicy podzielili się swoimi wspomnieniami z przebiegu służby.

Notatka z zebrania 05.02.2019

W dniu 5.02.2019 odbyło się zebranie naszego koła. Prezes st. chor. sztab Mirosław Błażejczyk zapoznał zebranych z planem Koła nr 17 na 2019 rok. Omówiono udział członków związku w uroczystościach regionalnych i państwowych.

Z przyjemnością informujemy, że rozstrzygnięto konkurs „Aktywny Przewodnik Turystyki” dla grup zorganizowanych w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Koledzy z naszego koła okazali się najaktywniejsi i tak ppłk dr Janusz Zajdzik zajął I miejsce a st. chor. sztab. Ryszard Mikulski III miejsce. Laureaci otrzymali z rąk Dyrektora Muzeum i Burmistrz Miasta Dęblin dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Kol. ppłk dr Janusz Zajdzik brał również udział w wystawie organizowanej przez Muzeum Sił Powietrznych „100 modeli na 100 – lecie Państwa Polskiego”. Model Samolotu MiG-21M, który wystawił kolega Janusz zdobył I miejsce i Puchar Burmistrz Miasta Dęblin. Laureatom serdecznie gratulujemy osiągniętych sukcesów.

Notatka z zebrania 2.10.2018

W dniu 2.10.2018 r. odbyło się zebranie naszego koła. Prezes st. chor. sztab w stanie spoczynku Mirosław Błażejczyk po spotkaniu w Zarządzie wojewódzkim w Lublinie, zapoznał członków koła nr 17 z RODO. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych zaczęło obowiązywać zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.
W dalszej części zebrania członek Zarządu Głównego ZŻWP ppłk dr Janusz Zajdzik wręczył medale „Za Wybitne Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” następującym kolegom:
1. Pieprzowski Marian
2. Smaga Szymon
3. Kuźma Konrad
4. Czernienko Janusz
5. Ecik Marian
6. Warchoł Zbigniew
7. Lewandowski Wiesław
8. Kuźma Krzysztof
9. Ziółkowski Krzysztof
10. Grobel Mieczysław.

Notatka z zebrania 04.09.2018

W dniu 4.09.2018 rok odbyło się zebranie naszego koła poświęcone bieżącym sprawom organizacyjnym. Podjęto decyzję ,że z okazji 98 rocznicy bitwy 15 P.P. „Wilków” pod Stefankowicami reprezentować nas będą st. chor. sztab. w st. spoczynku Mirosław Błażejczyk i st. chor. sztab. w st. spoczynku Mirosław Dudek. Wyżej wymieniona delegacja wręczy kombatantom w Stefankowicach odznaczenia oraz złoży wiązanki kwiatów pod pomnikiem.

 

Święto 15 P.P. „Wilków”

15 Pułk Piechoty „Wilków” stacjonujący w okresie międzywojennym w Twierdzy Dęblin obchodził 2 września swoje święto. W uroczystościach brał udział z ramienia ZŻWP Koła nr 17 Prezes st. chor. sztab. w st. spoczynku Mirosław Błażejczyk, który złożył kwiaty pod pomnikiem poświęconym „Bohaterom 15 P.P. poległym w latach 1918 – 1920”.

Zdjęcie pochodzi z portalu e-deblin

Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej w Gniewoszowie

Na zaproszenie Wójta gm. Gniewoszów w dniu 15.08.2018 r. delegacja naszego związku brała udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej, upamiętniającej Lotników Ziemi Gniewoszowskiej. Prezes Koła st. chor. szt. w st. spocz. wręczył Wójtowi Gminy Panu Szymonowi Gac dyplom uznania i podziękował za pamięć o ludziach w mundurach. Delegacja złożyła wiązankę kwiatów poda tablicą.

Zdjęcia pochodzą ze strony: Gminy Gniewoszów

Upamiętnienie 74 rocznicy walk 1 Armii WP pod Dęblinem i Puławami

W dniu 29 lipca 2018 roku w Zajezierzu  gm. Sieciechów pod pomnikiem kpr. Michała Okurzałego odbyła się uroczystość zorganizowana wspólnie przez Związek Żołnierzy WP koło Nr 17 oraz Urząd Gminy Sieciechów, mająca na celu upamiętnienie 74 rocznicy walk 1 Armii WP pod Dęblinem i Puławami oraz uczczenie pamięci 1367 żołnierzy poległych i zaginionych podczas forsowania Wisły.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Państwowego, a następnie Wójt Gminy Sieciechów płk pil. Zbigniew Czerski powitał przybyłych gości.

Ppłk dr Janusz Zajdzik przedstawił rys historyczny działań wojennych na tym terenie w 1944 r. Następnie odbyło się wręczenie odznaczeń osobom zasłużonym w szerzeniu wiedzy historycznej i postaw patriotycznych.  Pan Mieczysław Grobel został odznaczony przez Związek Weteranów i Rezerwistów WP, Pan Ryszard Mikulski przez Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych. Po wręczeniu odznaczeń zgromadzeniu wysłuchali pieśni patriotyczno – wojskowych w wykonaniu chóru z Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie.

W uroczystościach wzięły udział liczne poczty sztandarowe, przedstawiciele władz związkowych i samorządowych z Ryk, Kozienic oraz Dęblina wraz z panią Burmistrz mgr Beatą Siedlecką oraz Związki Kombatantów i Rezerwistów z wielu miast, jak również grupa rekonstrukcyjna. Przybyłe delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem kpr Michała Okurzałego.

Dzięki wspaniałej organizacji Wójta Gminy Sieciechów płk pil. Zbigniewa Czerskiego i pracowników Gminy,  kombatanci oraz  goście mogli dalej kontynuować spotkanie w miłej atmosferze przy grochówce i kiełbasce z grilla.

Podziękowania złożono również na  ręce pana płk Andrzeja Łuczyńskiego dzięki którego zaangażowaniu, pamięć o poległych żołnierzach w czasie walk oraz bohaterskiej śmierci kpr. Michała Okurzałego jest na trwałe wpisana w świadomość społeczeństwa dęblińskiego.

spotkanie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 08.05.2018

W dniu 8 maja 2018 na terenie ogródków działkowych WZInż. odbyło się spotkanie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w celu uczczenia 73 rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Miasta Dęblin Pani mgr Beata Siedlecka wraz z zastępcą inż Beatą Amarowicz, weterani walk, którzy mieli wypisane na swoich sztandarach „Bóg, Honor, Ojczyzna”: Pan płk. Edward Idzikowski (93 l.), Pan Jan Gąbczyk (95 l. ) oraz członek Zarządu Głównego ZŻWP Pan ppłk dr Janusz Zajdzik.
Za wybitne zasługi dla Niepodległości Ojczyzny oraz działalność na rzecz środowisk kombatanckich niżej wymienieni zostali odznaczeni:
1. Krzyżem Komandorskim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego :
– Pieprzowski Marian
– Wydornik Tadeusz
– Rochowiak Feliks
– Błażejczyk Mirosław;
2. Krzyżem za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej:
– Zalewski Roman;
3. Honorowym Krzyżem Związku Inwalidów Wojennych :
– Ziółkowski Krzysztof
– Zamojski Ignacy;
4. Kołobrzeskim Krzyżem Komandorskim:
– Czernienko Janusz
– Kuźma Krzysztof
– Błażejczyk Mirosław
– Skalski Ryszard
– Pieprzowski Marian;
5. Krzyżem Czynu Frontowego:
– Gąbczyk Jan;
6. Krzyżem Brązowym za Zasługi dla Związku Weteranów WP:
– Czernienko Janusz
– Buczak Ireneusz
– Skalski Ryszard
– Dudek Mirosław
– Pieprzowski Marian
– Zamojski Ignacy
– Mikulski Edward
– Smaga Szymon
– Kuźma Konrad;
7. Krzyżem Srebrnym za Zasługi dla Zasługi dla Związku Weteranów WP:
– Warchoł Zbigniew
– Mikulski Ryszard
– Zajdzik Janusz
– Ziółkowski Krzysztof
– Kaliszczuk Krzysztof
– Smaga Szymon
– Kuźma Konrad;
8. Krzyżem Złotym za Zasługi dla Zasługi dla Związku Weteranów WP:
– Ecik Marian
– Kuźma Krzysztof
– Zalewski Romuald.
Spotkanie przy ognisku przebiegało w bardzo miłej atmosferze, Kombatanci dzielili się swoimi wspomnieniami z okresu II Wojny Światowej.