spotkanie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 08.05.2018

W dniu 8 maja 2018 na terenie ogródków działkowych WZInż. odbyło się spotkanie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w celu uczczenia 73 rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Miasta Dęblin Pani mgr Beata Siedlecka wraz z zastępcą inż Beatą Amarowicz, weterani walk, którzy mieli wypisane na swoich sztandarach „Bóg, Honor, Ojczyzna”: Pan płk. Edward Idzikowski (93 l.), Pan Jan Gąbczyk (95 l. ) oraz członek Zarządu Głównego ZŻWP Pan ppłk dr Janusz Zajdzik.
Za wybitne zasługi dla Niepodległości Ojczyzny oraz działalność na rzecz środowisk kombatanckich niżej wymienieni zostali odznaczeni:
1. Krzyżem Komandorskim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego :
– Pieprzowski Marian
– Wydornik Tadeusz
– Rochowiak Feliks
– Błażejczyk Mirosław;
2. Krzyżem za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej:
– Zalewski Roman;
3. Honorowym Krzyżem Związku Inwalidów Wojennych :
– Ziółkowski Krzysztof
– Zamojski Ignacy;
4. Kołobrzeskim Krzyżem Komandorskim:
– Czernienko Janusz
– Kuźma Krzysztof
– Błażejczyk Mirosław
– Skalski Ryszard
– Pieprzowski Marian;
5. Krzyżem Czynu Frontowego:
– Gąbczyk Jan;
6. Krzyżem Brązowym za Zasługi dla Związku Weteranów WP:
– Czernienko Janusz
– Buczak Ireneusz
– Skalski Ryszard
– Dudek Mirosław
– Pieprzowski Marian
– Zamojski Ignacy
– Mikulski Edward
– Smaga Szymon
– Kuźma Konrad;
7. Krzyżem Srebrnym za Zasługi dla Zasługi dla Związku Weteranów WP:
– Warchoł Zbigniew
– Mikulski Ryszard
– Zajdzik Janusz
– Ziółkowski Krzysztof
– Kaliszczuk Krzysztof
– Smaga Szymon
– Kuźma Konrad;
8. Krzyżem Złotym za Zasługi dla Zasługi dla Związku Weteranów WP:
– Ecik Marian
– Kuźma Krzysztof
– Zalewski Romuald.
Spotkanie przy ognisku przebiegało w bardzo miłej atmosferze, Kombatanci dzielili się swoimi wspomnieniami z okresu II Wojny Światowej.

Notatka z zebrania 06.03.2018

W dniu 06.03.2018 roku odbyło się zebranie naszego koła, które otworzył Prezes Mirosław Błażejczyk. Głównym motywem zebrania była dyskusja na temat tz. „ustawy degradacyjnej”, którą omówił kolega Zajdzik. Wykazał jakie tragiczne skutki może nieść dla nas i naszych rodzin. Wszyscy członkowie naszego koła bardzo negatywnie ocenili sposób procedowania oraz treść tej ustawy. Prezes Mirosław Błażejczyk wydał „karty prawne członka związku” uprawniające do zniżki usług prawnych w jednej z warszawskich kancelarii prawnych. Koledzy, którzy chcieliby skorzystać z takiej zniżki, karty mogą odebrać osobiście u prezesa koła. Przyjemną częścią zebrania było odznaczenie kolegi Ryszarda Mikulskiego Krzyżem 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych, którego dokonał członek ZŻWP ppłk dr Janusz Zajdzik.

Notatka z zebrania 13.02.2018

Dnia 13 lutego 2018 roku odbyło się zebranie naszego koła, na którym wybrano nowego prezesa kol. st. chor. sztab. Mirosława Błażejczyka, sekretarzem koła został kol. st. chor. sztab.Marian Pieprzowski. Na zebraniu obecny był Prezes Zarz. Woj. ZŻWP Lublin kol. płk. Tadeusz Hawrylka.
Prezes zapoznał nas z aktualną działalnością zarządu wojewódzkiego, współpracą z organizacjami społecznymi na terenie Lublina. Omówił zasady pomocy prawnej dla członków naszego związku w kontekście przygotowywanej ustawy tz. „degradacyjnej”. Po pierwszym posiedzeniu zarządu Prezes Mirosław Błażejczyk poinformował, że wracamy do starych zasad – zebrania będą odbywały się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 16.00 w świetlicy 15 P.P. Wilków.

ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA

W dniu 13.02.2018 roku o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie członków koła. Prosimy o wysoką frekwencję, ponieważ głównym punktem zebrania będzie wybór nowego Prezesa koła.

W przypadku braku kworum drugi dodatkowy termin to 13.02.2018 roku o godz. 16.30.

Miejsce zebrania Świetlica we Wspólnocie Mieszkaniowej na ul. 15 P. P. Wilków.

 

Notatka z zebrania w dniu 16.01.2018

W dniu 16 stycznia 2018 roku odbyło się zebranie naszego Koła.

W trakcie omawiania planu pracy na ten rok, oraz pracy Zarządu Koła, do bezwarunkowej dymisji podał się dotychczasowy Prezes Kol. Mirosław Dudek. Dymisja została przyjęta.

Ustalono, że w dniu 13 lutego br. odbędzie się wybór nowego Prezesa.

Strona internetowa Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Dęblinie. Historia powstania, władze Koła, aktualności, kontakt.