75 rocznica walk I Armii WP nad Wisłą w lipcu – sierpniu 1944 r.

W dniu 28.07.2019 członkowie naszego związku, spotkali się pod Pomnikiem kpr. Michała Okurzałego w celu uczczenia 75 rocznicy walk I Armii WP nad Wisłą w lipcu – sierpniu 1944 r., w której poległo lub zaginęło 1376 żołnierzy. Bardzo aktywnie w organizację uroczystości włączyła się lokalna społeczność dzięki zaangażowaniu się władz:
– Wójta Gminy Sieciechów Pana Arkadiusza Guby
– Sołtysa Gminy Głusiec Pani Wandy Miazgi
– Prezesów OSP z Głuśćca, Zajezierza, Łoje.
Na spotkanie licznie przybyli przedstawiciele środowisk kombatanckich z Warszawy, Puław, Kozienic, Radomia, Lublina i Dęblina. Uroczystość otworzył i przywitał gości Wójt Gminy Sieciechów Pan Arkadiusz Guba. Dalszą część uroczystości poprowadził Pan płk dr Janusz Zajdzik, który zapoznał przybyłych z przebiegiem walk o uchwycenie przyczółków na Wiśle w okolicach Dęblina oraz bohaterskiej śmierci radiotelegrafisty kpr. Michała Okurzałego. Następnie głos zabierali zaproszeni goście, a wśród nich wnuk brata Michała Okurzałego bosman Michał Okurzały, który w krótkich żołnierskich słowach podziękował organizatorom i społeczności lokalnej za pamięć o śmierci swojego krewnego.
Ważną częścią uroczystości było wręczenie odznaczeń osobom, które szczególnie wyróżniły się w kształtowaniu wizerunku WP i postaw patriotycznych. Prezes Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów WP płk Wiesław Korga odznaczył Sztandar Szkoły Podstawowej w Zajezierzu noszącej imię Michała Okurzałego.
Prezes Zarządu Województwa Lubelskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Pan Henryk Czerkas wręczył Kombatancką Odznakę Jubileuszową „Polska Niepodległa 1918 – 2018” ppłk. w st. spocz. Janowi Gębczykowi.

Członek Zarządu Głównego ZŻWP ppłk dr Janusz Zajdzik wręczył Krzyż Komandorski za Zasługi dla ZŻWP:
– mjr. w st. spocz. Januszowi Czernienko
– kpt. w st. spocz. Krzysztofowi Ziółkowskiemu

oraz Złoty Krzyż z Gwiazdą za Zasługi dla ZŻWP:
– ppłk. w st. spocz. Ryszardowi Skalskiemu
– mjr. w st. spocz.  Konradowi Kuźmie
– kpr. w st. spocz. Marianowi Eciakowi.

Prezes Koła nr 17 st. chor. sztab. w st. spocz. Mirosław Błażejczyk wręczł Złoty Krzyż Zasługi dla ZŻWP następującym osobom:
– ppor. rez. mgr Szymonowi Smadze
– mł. chor. w st. spocz. Jerzemu Lewandowskiemu

Srebrny Krzyż Zasługi dla ZŻWP:
– Pani inż. Beacie Amarowicz
– Panu Mieczysławowi Groblowi
– Panu Edwardowi Styżej
– mjr. w st. spocz. Zbigniewowi Dmoskiemu.

Po odczytaniu Apelu Pamięci i salwie honorowej delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod Pomnikiem kpr. Michała Okurzałego.
Uroczystość zakończyła wspólna grochówka oraz kiełbasa z rożna przy której kombatanci, związkowcy oraz społeczność lokalna
dzielili się swoimi przeżyciami.

OBCHODY 228. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA W DĘBLINIE.

Członkowie naszego Koła w dniu 3.05.2019 roku wzięli udział w Obchodach 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Dęblinie. Uroczystości rozpoczęła uroczysta Msza Święta, po której nastąpił przemarsz pod Pomnik Niepodległości. Po wysłuchaniu okolicznościowych przemówień Burmistrz Miasta Dęblin Pani Beaty SIEDLECKIEJ oraz Senatora RP Pana Stanisława GOGACZA zgromadzone delegacje złożyły wiązanki kwiatów oraz wieńce na płycie Pomnika Niepodległości przed Urzędem Miasta. Następnie odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, którą poprowadził Przewodniczący Rady Miasta Pan Maciej KRYGROWSKI. Odczytano Akt Nadania Honorowego Obywatela Miasta Dęblin dla ppłk. pil. obsł Jana HRYNIEWICZA. W dalszej części sesji Pani Burmistrz i Prezes Koła ZŻWP w Dęblinie odznaczyli Gwiazdą Pamięci „Polska Niepodległa 1918” członków naszego Koła:

  • ppłk w st. spocz. Ryszarda SKALSKIEGO,
  • mjr w st. spocz. Janusza CZERNIENKĘ
  • st.chor.szt. w st. spocz. Mariana PIEPRZOWSKIEGO
  • st.chor.szt. w st. spocz. Ryszarda MIKULSKIEGO
  • mł.chor. w st. spocz. Krzysztofa KUŹMĘ

Odznaczonym Kolegom serdecznie gratulujemy!

 

Zdjęcia pochodzą z portalu www.deblin.pl

Uroczyste spotkanie w związku z 74 rocznicą zakończenia II Wojny Światowej

W dniu 8.05.2019 roku odbyło się spotkanie członków naszego Koła w związku z uczczeniem 74 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.

Delegacja w składzie: Członek Zarządu Głównego ZŻWP ppłk dr Janusz ZAJDZIK, Prezes Koła ZŻWP w Dęblinie st.chor.szt w st.spocz. Mirosław BŁAŻEJCZYK oraz Sekretarz Koła ZŻWP w Dęblinie st.chor.szt. w st.spocz. Marian PIEPRZOWSKI złożyli wieniec na płycie pomnika „Bohaterom Poległym w Walce z hitlerowskim najeźdźcą o Przyczółek Dębliński w lipcu 1944 r.”

Na nasze spotkanie przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Dęblin Pani mgr Beata SIEDLECKA, Zastępca Burmistrza Pani inż. Beata AMAROWICZ z mężem oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Dęblin Pan Mieczysław GROBEL.

Pani Burmistrz oraz Prezes Koła ZŻWP w Dęblinie wręczyli,przyznane przez Zarząd Główny Związku  Kombatantów RP i BWP, jubileuszowe odznaki kombatanckie „Polska Niepodległa 1918-2018 niżej wymienionym Kolegom:

  • ppłk w st. spocz. Ryszardowi SKALSKIEMU,
  • mjr w st. spocz. Januszowi CZERNIENCE
  • st.chor.szt. w st. spocz. Marianowi PIEPRZOWSKIEMU
  • st.chor.szt. w st. spocz.Ryszardowi MIKULSKIEMU
  • mł.chor. w st. spocz. Krzysztofowi KUŹMIE

Na zakończenie, w miłej atmosferze uczestnicy podzielili się swoimi wspomnieniami z przebiegu służby.

Notatka z zebrania 05.02.2019

W dniu 5.02.2019 odbyło się zebranie naszego koła. Prezes st. chor. sztab Mirosław Błażejczyk zapoznał zebranych z planem Koła nr 17 na 2019 rok. Omówiono udział członków związku w uroczystościach regionalnych i państwowych.

Z przyjemnością informujemy, że rozstrzygnięto konkurs „Aktywny Przewodnik Turystyki” dla grup zorganizowanych w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Koledzy z naszego koła okazali się najaktywniejsi i tak ppłk dr Janusz Zajdzik zajął I miejsce a st. chor. sztab. Ryszard Mikulski III miejsce. Laureaci otrzymali z rąk Dyrektora Muzeum i Burmistrz Miasta Dęblin dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Kol. ppłk dr Janusz Zajdzik brał również udział w wystawie organizowanej przez Muzeum Sił Powietrznych „100 modeli na 100 – lecie Państwa Polskiego”. Model Samolotu MiG-21M, który wystawił kolega Janusz zdobył I miejsce i Puchar Burmistrz Miasta Dęblin. Laureatom serdecznie gratulujemy osiągniętych sukcesów.

Strona internetowa Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Dęblinie. Historia powstania, władze Koła, aktualności, kontakt.